ο νομικός προπονητής

του σωματείου σας

τηλέφωνο επικοινωνίας

210 3808783

  • Είναι εφικτός ο περιορισμός των μελών ενός αθλητικού σωματείου; Αν κάποιος δεν γνωρίζει τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τα αθλητικά σωματεία και μείνει στο Αστικό Κώδικα μπορεί να καταλήξει στο εξής συμπέρασμα: ότι ένα σωματείο μπορεί να … “εισαγάγει” διάταξη που να περιορίζει την είσοδο νέων μελών… Πράγματι στο άρθρο 86 του Αστικού Κώδικά αναφέρεται: […]

  • Η διάκριση των μελών ενός αθλητικού σωματείου σε αθλούμενα και μη είναι παράνομη. Το θέμα έχει τεράστια πρακτική σημασία. Δεν είναι λίγοι οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούν διάφορες ιδιότητες των μελών για να διαφοροποιήσουν τις συνδρομές. Μάλιστα κάποιοι και σε μία προσπάθεια να υπερκεράσουν την αθλητική νομοθεσία «βαπτίζουν» τα μέλη τους σε «αθλούμενα» και «μη αθλούμενα». […]

  • Για να χαρακτηριστεί ένα σωματείο ως αθλητικό θα πρέπει στο καταστατικό του να αναγράφεται ότι αυτό έχει ως (κύριο) σκοπό την αγωνιστική και γυμναστική δραστηριότητα γενικώς και τη σωματική άσκηση δια των ολυμπιακών και μη ολυμπιακών αθλημάτων. Έτσι λοιπόν όταν έχουμε ένα αθλητικό σωματείο έχουμε σε νομικό πεδίο μία μίξη. Του Αστικού Κώδικα και του […]

  • Αστικός κώδικας για να συστήσεις ένα σωματείο

    Για τη σύσταση ενός σωματείου παρακάμπτεται ο αθλητικός νόμος και έρχεται ο Αστικός Κώδικας. Ο Αστικός κώδικας για να συστήσεις ένα σωματείο προϋποθέτει : -Είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα -Έγγραφη συστατική πράξη στην οποία εκδηλώνεται η βούληση των προσώπων στο να συστήσουν σωματείο -Καταστατικό που έχει εγκριθεί από τους είκοσι και στο οποίο είναι διατυπωμένοι οι κανόνες […]

  • η διαφορά αθλητικού σωματείου

    Είναι το βάδισμα αθλητική δραστηριότητα; Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε πότε κάνουμε αθλητισμό και πότε απλώς κινούμαστε; Πότε έχουμε απλώς σωματικές κινήσεις και πότε αυτές μετατρέπονται σε άθληση; Οι απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις  φαίνονται ανούσιες. Στην πραγματικότητα όμως αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται όλος ο αθλητισμός. Αμέσως γεννώνται δικαιώματα και υποχρεώσεις για τα σωματεία […]

  • Εν αρχή ην το σωματείο… Για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε το άθλημα που μας ενδιαφέρει και αυτό να λειτουργεί υπό τη σκέπη μιας αθλητικής Ομοσπονδίας αλλά και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα πρέπει να ιδρύσουμε ένα σωματείο. Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το να ιδρύσουμε σωματείο είναι συνταγματικό μας δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ […]