ο νομικός προπονητής

του σωματείου σας

Άψογη εξυπηρέτηση των αναγκών του σωματείου χωρίς λάθη

Άψογη εξυπηρέτηση των αναγκών του σωματείου χωρίς λάθη που στοιχίζουν

Νομικές συμβουλές: Μας αποστέλλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το ερώτημα που θέλετε να απαντηθεί. Εντός 24ωρών εντεταλμένος δικηγόρος του τμήματος Σωματείων της TRlawfirm επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί σας για να δώσει την απάντηση και να σας επιλύσει τυχόν απορίες που θα έχουν δημιουργηθεί. Αν χρειαστεί, κατόπιν συνεννοήσεως προγραμματίζεται ραντεβού για να υπάρξει ταχεία, άμεση και πλήρη επίλυση των αποριών σας.

Τήρηση Βιβλίων: Κάθε μήνα σας υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται συνεδρίαση του ΔΣ και συντάσσουμε το σχετικό πρακτικό. Έτσι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα με πρόστιμα από Περιφέρεια, Δ.Ο.Υ., Γ.Γ.Α. Στο ίδιο πλαίσιο αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης αλλά και εφόσον απαιτηθεί εντός της χρονιάς, θα τρέξουμε μαζί τις διαδικασίες για κάποια έκτακτη γενική συνέλευση που τυχόν θα απαιτηθεί.

Εκπροσώπηση Σωματείου: Βάζουμε τέρμα στον πονοκέφαλο που συνεπάγεται η γραφειοκρατία. Αναλαμβάνουμε εμείς την παράσταση του σωματείου ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, και βέβαια τη σύνταξη εγγράφων (αιτήσεις, ενστάσεις, προσφυγές κλπ) που θα πρέπει να κατατεθούν.

Δικαστήρια: Η οποιαδήποτε προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί την τελευταία λύση για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος. Ωστόσο κάποιες φορές καθίσταται αναγκαία και κάποιες άλλες μονόδρομος. Η νομική μας εταιρεία θα είναι εκεί. Αναλαμβάνει όλες αυτές τις υποθέσεις με στόχο να διευθετηθούν όλα τα προβλήματα υπέρ του Σωματείου.

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create