ο νομικός προπονητής

του σωματείου σας

Όλα σε μία στάση με το κύρος της νομικής μας εταιρείας TRlawfirm

Καινοτομούμε στην εξυπηρέτηση των αθλητικών σωματείων και συλλόγων. Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές, λογιστικά/φοροτεχνικά, αλλά και τις πάσης φύσεως αδειοδοτήσεις.

Περισσότερα

 

themiswplk
To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create